Om Gässhult

Gässhult har varit ett säteri sedan 1640-talet. Numera fungerar Gässhult som en konferens- och jaktgård för grupper men även middagar, fester och bröllop arrangeras här.

Namnet ”Gässhult”

Gässhult uppkallades efter sjön Gestern under medeltiden. Gesterhult var den ursprungliga stavningen. På kartor från mitten av 1800-talet hittar man också stavningen Giasshult, Gjässhult och Gesshult. 1683 bestod Gässhult fortfarande av fyra mindre hus. På 1690-talet byggdes nuvarande huvudbyggnad och två flyglar. Först 1860 fick huset en övervåning.

Gässhults mark

Gässhult består idag av 1360 hektar mark varav 800 hektar skogsmark och 50 hektar åker. På 1990-talet skapades sju våtmarker. Till gården tillhör även en lång kuststräcka längs Östersjön, med fina fiskevatten och badställen.