HISTORIA

Under medeltiden äger Kronan all mark kring Gässhult.

1609 får Peder Michelsson Hammarsköld Gässhult i förläning av Kronan.

1617 återgår Gässhult till Kronan.

1639 doneras Gässhult till adelsmannan Håkan Nilsson Skytte som ser till att Gässhult blir ett säteri på 1640-talet.

1675 byter Lorentz Hammarskjöld till sig Gässhult. Säteri.

1676 stupar Lorentz i kriget mot Danmark och systern Vendela Hammarskjöld övertar säteriet och gården är i släkten Hammarskjölds ägo nästan 100 år.

1760 säljs Gässhult Säteri till adjutanten Axel Christopher von Gardemein.

1774 blir kommendörkaptenen Claes Didrik Breitholtz ny ägare.

På 1780 – talet tar svärsonen Adolf Fredrik Freidenfeldt över Gässhult och släkten Freidenfeldt huserar på Gässhult ända fram till 1889, förutom under ett kort mellanspel

1842 – 1846 då handlaren P.Hasselqvist äger Gässsult.

1889 köper gårdfarihandlaren Johan Henrik Molin Gässhult.

1908 ärver svärsonen patron Sven August Svensson gården.

1937 köper grosshandlaren Hjalmar Nilsson Gässhult.

1951 säljs Gässhult till ingenjören Einar Hogfors.

1994 köps Gässhult av familjerna Runer och Hvid.

Sedan 2004 ägs Gässhult av familjen Runer.