KURIOSA

1557 – 1572 fick Gässhult hålla med en knekt. På mitten av 1600-talet hölls också ryttare till Kronan.

1553 skrevs: ”Här tager Kunglig Majestät halfparten mot dem som fiskar”. Gässhults vatten var fiskrika och den som fiskade här under Gustav Vasas tid fick dela med sig av fångsten.

1572 bestämdes att Peer i Store Gesterhult var 6:e år skulle lämna en oxe som skatt.

1590 skattebefriades Gässhult på grund av brand.

På 1640-talet blev Gässhult ett frälse säteri, dvs skattebefriat. Eftersom skattebefrielsen omfattade egendomar inom en mils omkrets köptes alla kringliggande gårdar upp.

1784 omnämns Gässhults Krog. Brännvinet som såldes på krogen brändes på gårdens egna bränneri.

1904 döms svagdricksbryggaren på Gässhult för att ha bryggt och sålt en maltdryck med över 7 procents alkoholhalt. Böterna var 250 kr.